SINEP

Spoločnosť bola založená v roku 2007 a odvtedy prešla mnohými zmenami, len preto, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť najvýhodnejšie podmienky a aby sme mu vedeli zabezpečiť kompletné riešenie v oblasti likvidácie odpadu. Zaoberáme sa likvidáciou všetkých odpadov, okrem nebezpečných. (stavebná suť, sklo, drevo, plasty…)

Odpad neskládkujeme ale ho v plnom rozsahu meníme na materiál, ktorý bude pripravený na ďalšie jeho využitie. Týmto sa snažíme nepoškodzovať životné prostredie.

V roku 2010 sme na jednom z naších zberných miest v Košiciach, otvorili prevádzku výkupu druhotných surovín. (železo, hliník, meď, plech, mosadz, papier..)

Dúfam, že v čo najkratší čas využijete naše služby.