PROJEKT
servis Slovensko s.r.o. - Rozvoj zručností prispievajúcich k digitalizácii a automatizácii procesov.

Kód projektu: 312081CLM6

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1./RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Trvanie projektu: máj 2023 - september 2023© 2019-2023 sinep.sk všetky práva vyhradené | vytvoril domarstudio.sk | Powered by SYCOM Servers